Search Staff DirectoryBúsqueda en el Directorio del Personal

CCSD59.org

Powrót możliwy dzięki pasji i wytrwałości

The Return of Wrestling to Holmes Junior High

English|Español|Polski

Przez ponad 20 lat Gimnazjum im. Holmesa nie miało drużyny zapaśniczej. Dzięki pasji, gotowości i pracy zespołowej uczniów, pracowników i administracji CCSD59 nie będzie można już tak dłużej mówić. Wrestling z powodzeniem wrócił do Holmes, a uczniowie są podekscytowani faktem, że będą częścią zespołu.

Każdego roku Dyrektor Dr. Art Fessler, Dyrektor d/s Wychowania Fizycznego i Sportu Will Hogan i dyrektorzy sportowi pozostałych szkół spotykają się, aby zaplanować przyszłe sezony sportowe, zastanowić się nad bieżącymi programami i ocenić możliwości rozwoju. Według Hogana, jednym z głównych powodów powrotu do zapasów w Holmes Junior High była pasja i wytrwałość, które zademonstrował Justin James, nauczyciel wychowania fizycznego i trener w Holmes. “Przez wiele lat było to jego celem, który dzięki wsparciu ze strony dystryktu i samej szkoły, dostarczeniu niezbędnego sprzętu, został zrealizowany” – powiedział Hogan.

Wrestling5web

Nauczyciel wychowania fizycznego z Grove Mike Kusibab, który jest trenerem zapaśniczym programu w Grove, zgodził się całym sercem, mówiąc: – Justin jest moim byłym zapaśnikiem w Grove. Trenowałem go i jego starszych braci, więc Justin pochodzi z rodziny zapaśników – powiedział. “Mogę ci powiedzieć: kiedy był tutaj, był dobrym zapaśnikiem i bez wątpienia był naszą pierwszą ‘cheerleaderką’.” Jego entuzjazm zaraził wszystkich w zespole.

James powiedział, że gdy tylko rozpoczął naukę w Holmes siedem lat temu, postawił sobie za cel wprowadzenie programu zapaśniczego. W 2015 roku zaczęły się dyskusje na temat zainteresowania uczniów tworzeniem zespołu. Przeprowadzono zajęcia/spotkania wiosną 2016 r. i 2017 r., aby dalej oceniać i wzbudzać zainteresowanie tym sportem, a także pokazać możliwości rozwoju. Holmes uczestniczył w pierwszym spotkaniu w grudniu 2017 roku.

Nowy program został dobrze przyjęty przez uczniów, rodziny i członków personelu. “Uczestnicząc w wielu spotkaniach w szkole i poza, zobaczyłem wsparcie dla personelu i rodziców. Nie ma nic lepszego niż wielu zainteresowanych w czasie każdej rozgrywki/spotkania” – powiedział Hogan.

“Według mnie najważniejsze jest, aby uczniowie dokładali wszelkich starań i byli dobrą wizytówką naszego programu szkolnego i wrestlingowego, kiedy zakładają uniformy sportowe Hawks.”
– Justin James

James był zachwycony, obserwując dodatkowe wsparcie. – “Otrzymaliśmy niesamowite wsparcie dla naszego zespołu od naszych pracowników, uczniów, rodziców i członków społeczności zapaśniczej” – powiedział. “Nasi pracownicy w Holmes zachęcali ich, by walczyli, zapewnili pomoc swoim nauczycielom i przekazali pieniądze, aby nasi uczniowie mieli buty do zapasów, aby mogli rywalizować i trenować.” Powiedział także, że wielu uczniów przybywa, aby podczas rozgrywek wspierać swoich kolegów z klasy. James dodał, że członkowie społeczności zapaśniczej ofiarowali buty do zapasów, ochraniacze na kolana i nakrycia głowy, a także wykazali ogromne wsparcie.

Wrestlingowy program w Grove jest programem koedukacyjnym z czterema dziewczynami w drużynie, ale inne dziewczyny z Holmes także wykazały zainteresowanie szkolnym zespołem. Uczniowie Friendship Junior High, którzy są zainteresowani tym sportem, zostali zaproszeni i wzięli udział we wcześniejszych zawodach w Holmes i James uważa, że ​​”w szkole Friendship jest ogromna ilość niewykorzystanego potencjału”.

Chociaż drużyna zapaśnicza Holmes Hawks jest na etapie początkowym, uczniowie nauczyli się już znacznie więcej, niż tylko ruchów zapaśniczych, które ćwiczą każdego dnia.

“Największe wrażenie robi na mnie dojrzewanie i wzrost pewności siebie u uczniów, które można zaobserwować z meczu na mecz” powiedział Hogan.

James powiedział, że niektóre z najlepszych lekcji nie dotyczą nawet sportów fizycznych, mimo że są ważne. “Nie tylko skupiam się na pomaganiu im w rozwoju jako uczniom, ale także na tym, w jaki sposób lekcje wrestlingu mogą mieć zastosowanie w ich codziennym życiu” – powiedział. “Według mnie najważniejsze jest, aby uczniowie dokładali wszelkich starań i byli dobrą wizytówką naszego programu szkolnego i wrestlingowego, kiedy zakładają uniformy sportowe Hawks.”

 • Engineering Cover
  Engineering a Career PathUna trayectoria profesional a la Ingeniería

  Engineering a Career PathUna trayectoria profesional a la Ingeniería

  Not many programs allow students to hear from speakers that have been in outer space. That elite distinction translates to a reservoir of knowledge, one…No muchos programas permiten que los estudiantes escuchen a oradores que han estado en el espacio exterior. Esa distinción de élite se traduce en una…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Veronica Thumbnail
  Dual Language Student Inspires at Salt Creek Estudiante de lenguaje dual inspira en Salt Creek

  Dual Language Student Inspires at Salt Creek Estudiante de lenguaje dual inspira en Salt Creek

  Veronica Keigher was always destined for the dual language program at CCSD59. From the time she was born, her parents, Greg and Amy, made it…Veronica Keighner siempre estuvo destinada al programa de lenguaje dual en CCSD59. Desde el momento en que ella nació, sus padres, Grey y Amy, lo…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Forum Cover
  CCSD59 Invites You to Community Education ForumCCSD59 lo invita a participar en el Foro de educación comunitaria

  CCSD59 Invites You to Community Education ForumCCSD59 lo invita a participar en el Foro de educación comunitaria

  CCSD59 invites you to join us for a special Community Education Forum to learn and discuss how our students are being prepared to be successful…CCSD59 lo invita a unirse a nosotros en un Foro de educación comunitaria especial para aprender y analizar cómo se están preparando nuestros estudiantes para…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Bears Thumbnail
  Holmes Students Return to Soldier Field

  Holmes Students Return to Soldier Field

  Holmes Junior High students took another step towards becoming gridiron legends on Sunday. The Chicago Bears welcomed students to participate in a flag football game…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • SEL Story Thumbnail
  Holmes cluster celebrates SEL with familiesEl grupo de Holmes celebra SEL con las familias

  Holmes cluster celebrates SEL with familiesEl grupo de Holmes celebra SEL con las familias

  “I think parents and students found the circle question, ‘What are you most proud of?’ to be a very enjoyable moment for honest sharing. It…“Creo que los padres y los estudiantes encontraron la pregunta del círculo, ‘¿De qué estás más orgulloso?’ ser un momento muy agradable para compartir honestamente.…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Board Updated Thumb 7
  CCSD59 Earns Financial Recognition Status from ISBECCSD59 OBTIENE EL ESTADO DE RECONOCIMIENTO FINANCIERO DE ISBE

  CCSD59 Earns Financial Recognition Status from ISBECCSD59 OBTIENE EL ESTADO DE RECONOCIMIENTO FINANCIERO DE ISBE

  Each year, the Illinois State Board of Education releases its School District Financial Profile Report in order to illustrate and categorize the financial status of…Cada año, la Junta de Educación del Estado de Illinois (the Illinois State Board of Education) publica su Informe de Perfil Financiero del Distrito Escolar…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • SEL Thumb
  Join Us for Social Emotional Learning Night

  Join Us for Social Emotional Learning Night

  As education and its very structure continue to evolve, CCSD59 is dedicated to providing the most effective and welcoming environment for our students to learn.…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Building Story Thumb
  Community Open House for New Professional Development and Administration Center

  Community Open House for New Professional Development and Administration Center

  The CCSD59 community is cordially invited to tour the new CCSD59 Professional Development and Administration Center, located at 1001 Leicester Road in Elk Grove Village. The…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Magnafichi Thumb
  Teacher of the Year Nominee Shares Personal Inspiration with StudentsLa Nominada Maestra del Año comparte inspiración personal con estudiantes

  Teacher of the Year Nominee Shares Personal Inspiration with StudentsLa Nominada Maestra del Año comparte inspiración personal con estudiantes

  Sara Magnafichi, a first grade teacher at Admiral Byrd Elementary for the last 14 years, has a simple goal: she wants her students to know…Sara Magnafichi, maestra de primer grado en Admiral Byrd Elementary durante los últimos 14 años, tiene un objetivo simple: quiere que sus estudiantes sepan que…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Board Updated Thumb 7
  Best in ClassMejor en clase

  Best in ClassMejor en clase

  Did you know that every year, the Illinois State Board of Education (ISBE) recognizes Illinois educators and staff for exceptional contributions to Illinois schools? The…¿Sabía que todos los años, la Junta de Educación del Estado de Illinois (Illinois State Board of Education)(ISBE) reconoce a los educadores y al personal…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Talent4 thumb
  “D59’s Got Talent” Wows the Audience“D59’s Got Talent” impresiona a la audiencia

  “D59’s Got Talent” Wows the Audience“D59’s Got Talent” impresiona a la audiencia

  “I think that the reason for its success is largely due to the fact that, though the Foundation sponsors this event, it is not about…“Creo que la razón de su éxito se debe en gran parte al hecho de que, aunque la Fundación patrocina este evento, no se trata…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Two students with book
  Literacy in 59Alfabetización en 59

  Literacy in 59Alfabetización en 59

  #d59learns Being literate is essential for success in our modern world. In CCSD59, we focus on building a strong foundation of reading, writing, speaking and…#d59learns Ser alfabetizado es esencial para el éxito en nuestro mundo moderno. En CCSD59, nos enfocamos en construir una base sólida de habilidades de lectura,…

  Continue ReadingSiga Leyendo