Search Staff DirectoryBúsqueda en el Directorio del Personal

CCSD59.org

Powrót możliwy dzięki pasji i wytrwałości

The Return of Wrestling to Holmes Junior High

English|Español|Polski

Przez ponad 20 lat Gimnazjum im. Holmesa nie miało drużyny zapaśniczej. Dzięki pasji, gotowości i pracy zespołowej uczniów, pracowników i administracji CCSD59 nie będzie można już tak dłużej mówić. Wrestling z powodzeniem wrócił do Holmes, a uczniowie są podekscytowani faktem, że będą częścią zespołu.

Każdego roku Dyrektor Dr. Art Fessler, Dyrektor d/s Wychowania Fizycznego i Sportu Will Hogan i dyrektorzy sportowi pozostałych szkół spotykają się, aby zaplanować przyszłe sezony sportowe, zastanowić się nad bieżącymi programami i ocenić możliwości rozwoju. Według Hogana, jednym z głównych powodów powrotu do zapasów w Holmes Junior High była pasja i wytrwałość, które zademonstrował Justin James, nauczyciel wychowania fizycznego i trener w Holmes. “Przez wiele lat było to jego celem, który dzięki wsparciu ze strony dystryktu i samej szkoły, dostarczeniu niezbędnego sprzętu, został zrealizowany” – powiedział Hogan.

Wrestling5web

Nauczyciel wychowania fizycznego z Grove Mike Kusibab, który jest trenerem zapaśniczym programu w Grove, zgodził się całym sercem, mówiąc: – Justin jest moim byłym zapaśnikiem w Grove. Trenowałem go i jego starszych braci, więc Justin pochodzi z rodziny zapaśników – powiedział. “Mogę ci powiedzieć: kiedy był tutaj, był dobrym zapaśnikiem i bez wątpienia był naszą pierwszą ‘cheerleaderką’.” Jego entuzjazm zaraził wszystkich w zespole.

James powiedział, że gdy tylko rozpoczął naukę w Holmes siedem lat temu, postawił sobie za cel wprowadzenie programu zapaśniczego. W 2015 roku zaczęły się dyskusje na temat zainteresowania uczniów tworzeniem zespołu. Przeprowadzono zajęcia/spotkania wiosną 2016 r. i 2017 r., aby dalej oceniać i wzbudzać zainteresowanie tym sportem, a także pokazać możliwości rozwoju. Holmes uczestniczył w pierwszym spotkaniu w grudniu 2017 roku.

Nowy program został dobrze przyjęty przez uczniów, rodziny i członków personelu. “Uczestnicząc w wielu spotkaniach w szkole i poza, zobaczyłem wsparcie dla personelu i rodziców. Nie ma nic lepszego niż wielu zainteresowanych w czasie każdej rozgrywki/spotkania” – powiedział Hogan.

“Według mnie najważniejsze jest, aby uczniowie dokładali wszelkich starań i byli dobrą wizytówką naszego programu szkolnego i wrestlingowego, kiedy zakładają uniformy sportowe Hawks.”
– Justin James

James był zachwycony, obserwując dodatkowe wsparcie. – “Otrzymaliśmy niesamowite wsparcie dla naszego zespołu od naszych pracowników, uczniów, rodziców i członków społeczności zapaśniczej” – powiedział. “Nasi pracownicy w Holmes zachęcali ich, by walczyli, zapewnili pomoc swoim nauczycielom i przekazali pieniądze, aby nasi uczniowie mieli buty do zapasów, aby mogli rywalizować i trenować.” Powiedział także, że wielu uczniów przybywa, aby podczas rozgrywek wspierać swoich kolegów z klasy. James dodał, że członkowie społeczności zapaśniczej ofiarowali buty do zapasów, ochraniacze na kolana i nakrycia głowy, a także wykazali ogromne wsparcie.

Wrestlingowy program w Grove jest programem koedukacyjnym z czterema dziewczynami w drużynie, ale inne dziewczyny z Holmes także wykazały zainteresowanie szkolnym zespołem. Uczniowie Friendship Junior High, którzy są zainteresowani tym sportem, zostali zaproszeni i wzięli udział we wcześniejszych zawodach w Holmes i James uważa, że ​​”w szkole Friendship jest ogromna ilość niewykorzystanego potencjału”.

Chociaż drużyna zapaśnicza Holmes Hawks jest na etapie początkowym, uczniowie nauczyli się już znacznie więcej, niż tylko ruchów zapaśniczych, które ćwiczą każdego dnia.

“Największe wrażenie robi na mnie dojrzewanie i wzrost pewności siebie u uczniów, które można zaobserwować z meczu na mecz” powiedział Hogan.

James powiedział, że niektóre z najlepszych lekcji nie dotyczą nawet sportów fizycznych, mimo że są ważne. “Nie tylko skupiam się na pomaganiu im w rozwoju jako uczniom, ale także na tym, w jaki sposób lekcje wrestlingu mogą mieć zastosowanie w ich codziennym życiu” – powiedział. “Według mnie najważniejsze jest, aby uczniowie dokładali wszelkich starań i byli dobrą wizytówką naszego programu szkolnego i wrestlingowego, kiedy zakładają uniformy sportowe Hawks.”

 • 5 essentials cover
  5Essentials Survey - Improve Your School's Effectiveness ENCUESTA DE 5ESSENTIALS - MEJORA LA EFECTIVIDAD DE TU ESCUELA

  5Essentials Survey - Improve Your School's Effectiveness ENCUESTA DE 5ESSENTIALS - MEJORA LA EFECTIVIDAD DE TU ESCUELA

  Dear Parent or Guardian, At the start of each calendar year teachers, parents, and students across Illinois have the opportunity to participate in the annual…Estimado padre de familia o tutor, Al inicio de cada año natural, los maestros, padres y estudiantes en Illinois tienen la oportunidad de participar en…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Visit Cover
  Peoria Educators Travel Across State to Witness CCSD59 Learning Outcomes

  Peoria Educators Travel Across State to Witness CCSD59 Learning Outcomes

  Different aspects of the curriculum design at CCSD59 have attracted a number of representatives from other districts over the years. Educators have traveled to our…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • DL Cover
  CCSD59 Invites You to Spanish Dual Language Parent Information NightsCCSD59 los invita a noches de información dual en español para padres

  CCSD59 Invites You to Spanish Dual Language Parent Information NightsCCSD59 los invita a noches de información dual en español para padres

  Members of the Multilingual Program in CCSD59 would like to once again invite parents to learn about the dual language opportunities throughout the district. If you…Los miembros del Programa Multilingüe en CCSD59 desean una vez más invitar a los padres a aprender sobre las oportunidades de lenguaje dual en todo…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • cover
  CCSD59 Students, Staff Relish in Giving Back During the HolidaysEstudiantes CCSD59, personal complacen en devolver durante las fiestas

  CCSD59 Students, Staff Relish in Giving Back During the HolidaysEstudiantes CCSD59, personal complacen en devolver durante las fiestas

  "If I could say one thing to the people I helped, it would be: it was a great thing helping you.” -Allison, fifth grade student…“Si pudiera decir una cosa a la gente a la que ayudé, sería: fue genial ayudar.” Allison, estudiante de quinto grado en Juliette Low En…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Board Updated Thumb 7
  CCSD59 2018 Proposed Tax Levy SummaryResumen del impuesto propuesto 2018 de CCSD59

  CCSD59 2018 Proposed Tax Levy SummaryResumen del impuesto propuesto 2018 de CCSD59

  Key Facts: A CCSD59 homeowner with a home valued at $249,250 would experience an estimated $3 increase in their annual tax bill as a result…Información clave: Un propietario de un hogar de CCSD59 con un valor de $249,250 experimentaría un aumento estimado de $3 en su factura de impuestos…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • hope center cover
  Admiral Byrd Students Making a Difference at Hope Center

  Admiral Byrd Students Making a Difference at Hope Center

  “The mission of this project is to bring hope to people who have cancer, to say to them that we care. We are doing this…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Brentwood Cover 2
  Former Brentwood student surprises sister, class after military trainingLa ex alumna de Brentwood sorprende a su hermana, clase después del entrenamiento militar

  Former Brentwood student surprises sister, class after military trainingLa ex alumna de Brentwood sorprende a su hermana, clase después del entrenamiento militar

    While Veterans Day was several weeks ago, a small gesture by a group of Brentwood students has extended the celebration into December. The Brentwood…Mientras que el Día de los Veteranos fue hace varias semanas, un pequeño gesto de un grupo de estudiantes de Brentwood extendió la celebración hasta…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • SCHOOL CLOSING THUMB 2
  School Cancelled - November 26, 2018 Escuela cancelada - 26 de noviembre de 2018

  School Cancelled - November 26, 2018 Escuela cancelada - 26 de noviembre de 2018

  Due to weather conditions, all CCSD59 schools will be closed on Monday, November 26, 2018. All CCSD59 activities at all schools are also canceled, including…Debido al mal clima, todas las escuelas de CCSD59 estarán cerradas el lunes, 26 de noviembre, 2018. Todas las actividades de las escuelas del Distrito…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Board Updated Thumb 7
  Winter Weather School Closing Guidelines 2018Pautas para el cierre de escuelas por clima invernal 2018

  Winter Weather School Closing Guidelines 2018Pautas para el cierre de escuelas por clima invernal 2018

  As we enter the winter months, CCSD59 would like to update you on decisions that contribute to closing school in the event of a weather-related…Estimados padres de familia y tutores: Al comenzar los meses de invierno, el Distrito 59 desea informarles acerca de las decisiones que contribuyen al cierre…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Rupley Breakfast
  Rupley Kicks off Thanksgiving Break with Breakfast

  Rupley Kicks off Thanksgiving Break with Breakfast

  “I am very thankful to find other parent volunteers who are like-minded and want to help the kids and support the school. I am also…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Survey Thumb
  2018-19 Parent Survey ResultsRESULTADOS DE LA ENCUESTA DE PADRES 2018/19

  2018-19 Parent Survey ResultsRESULTADOS DE LA ENCUESTA DE PADRES 2018/19

  CCSD59 would like to sincerely thank the 1,414 parents and guardians who participated in our Fall 2018 Parent Survey. This honest, in-depth feedback is invaluable…CCSD59 quisiera agradecer sinceramente a los 1,414 padres y tutores que participaron en nuestra encuesta de padres de otoño de 2018.  Esta retroalimentación honesta y…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Engineering Cover
  Engineering a Career PathUna trayectoria profesional a la Ingeniería

  Engineering a Career PathUna trayectoria profesional a la Ingeniería

  Not many programs allow students to hear from speakers that have been in outer space. That elite distinction translates to a reservoir of knowledge, one…No muchos programas permiten que los estudiantes escuchen a oradores que han estado en el espacio exterior. Esa distinción de élite se traduce en una…

  Continue ReadingSiga Leyendo